POCARI SWEAT THAILAND
Japanese site
English site
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
เครื่องดื่มที่มีปริมาณเกลือแร่สมดุลกับเกลือแร่ในร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อ“กระหายน้ำ”

เราสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากร่างกายทางเหงื่อ ปัสสาวะและอื่นๆ จึงควรชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป เพื่อฟื้นคืนความสดชื่นให้กับร่างกาย

ส่วนประกอบหลักใน โพคารี่สเวท มีเกลือแร่ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับสัดส่วนของเกลือแร่ที่มีอยู่ในของเหลวในร่างกาย โพคารี่สเวท สามารถคืนความสดชื่นให้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีองค์ประกอบของเกลือแร่คล้ายกับที่มีในของเหลวในร่างกาย


เป็นที่ทราบกันดีว่าเราจะสูญเสียเกลือแร่ไปกับเหงื่อมากขึ้น หากเรามีการเสียเหงื่ออย่างต่อเนื่อง โพคารี่สเวท มีสัดส่วนและปริมาณเกลือแร่ใกล้เคียงกับในเหงื่อในช่วงต้นของการเสียเหงื่อ